DocuTom
 
 

Leven met een eetstoornis

Momenteel ben ik bezig met een intieme documentaire over leven met een eetstoornis. Een portret van Tom. Een project dat tot dusverre zonder funding tot stand is gekomen, alleen Tom, ik en een camera. Simpel en klein, maar juist daardoor persoonlijk zodat de documentaire zijn verhaal recht aan doet. Binnenkort meer.

 

 
 

EXTREME DROOGTE IN ZUID-AFRIKA

De term klimaatverandering. Voor ons blijft het abstract, want hier in Nederland voelen we de gevolgen ervan nog niet. Toch lezen we veel over de gevolgen in andere landen, verspreid over de wereld. Ook landen waar de mensen traditioneler leven en minder financiële middelen hebben om zich te weren tegen de extreme weersomstandigheden. Hoe paradoxaal is het dat de ontwikkeling van de westerse wereld naar een 'moderne samenleving', leunend op industrie en fossiele brandstoffen, uitmondend in een cultuur van oneindige consumptie, er nu voor zorgt dat de meest kwetsbaren op aarde hiervan de lasten dragen?

Ook in Zuid-Afrika zijn de gevolgen voelbaar. Mens en dier wordt er getroffen door de ergste droogte in meer dan een eeuw. Hoe is dat mogelijk? En hoe gaan de mensen er daar mee om? Om deze vragen te beantwoorden laten wij boeren in de West-Kaap in de documentaire Awaiting Water aan het woord. Boeren die direct afhankelijk zijn van regenval voor hun levensonderhoud.  

Lees meer over ons project op: Voordekunst

 

 
 

DE TUIN VAN KLAAS

Klaas was tuinarchitect, 67, en ongeneeslijk ziek ten tijde van het filmen van de documentaire. Een halfjaar voor zijn dood verhuisde hij naar Amsterdam. Het grootste deel van zijn leven woonde hij op Oosterhouw, een landhuis in een klein plaatsje in Groningen, waar hij van de tuin zíjn tuin maakte. Hoe is het om zijn tuin en zijn bomen achter te laten?